Перипетиите на едно ел. табло

Сградата, в София, в която живея, е представителна извадка на цялата страна. Може и да са само 9 апартамента, но за 4 години не успяхме и входната врата да оправим. 

Нататък „Перипетиите на едно ел. табло“

Червена боя по сградата на ЕК на „Похода за мир“

В неделя, 21 май, в София и в редица български градове, както и в българските диаспори на няколко други държави (Норвегия, Нова Зеландия и Канада) се проведе шестият национален „Поход за мир“, организиран от неправителствени организации, интелектуалци, общественици и отделни граждани. 

Нататък „Червена боя по сградата на ЕК на „Похода за мир““