„И тъй рече Бай Ганьо“ – разни хора, разни идеали

В следващите 11 минути Ирма Аврамова, Румяна Илиева и Милен Симеонов ще Ви напътстват в научното излседване на:

  • Балканската народопсихология
  • Биологичният вид „батка“ (Homo Batkus)
  • Любимото на българина – конспирациите

Приятно слушане!